ارتباط  از همان اوایل زندگی
شروع می شود. کودک از طریق نگاه کردن به دیگران، گریه ، صداسازی( قان و قون)،
کلمات و نهایتا  گفتگو ، نیاز های خود را
اعلام می کند

    سالهای پیش از دبستان اهمیت
بسیاری در پیشرفت زبان کودک دارد. چگونگی رشد مهارت های پایه در این سالها،روی  یادگیری، سوادآموزی و روابط اجتماعی کودک  در آینده تاثیر می گذارد. کودکان در طی این سال
ها ، برقراری  ارتباط، درک زبان و استفاده
از آن  را به سرعت یاد می گیرند. رشد زبان
همانند رشد یک درخت است. ریشه ها مبانی اولیه و پایه ،  تنه همانند درک  زبان، 
شاخه ها استفاده از زبان و برگها جنبه های ظریف تر یعنی گفتار هستند.

والدین نقش مهمی در حمایت از مهارتهای زبانی و ارتباطی فرزندشان در زندگی روزانه دارند. کودکان از طریق تجربه  و دنبال کردن علائق خود بویژه در حین بازی، دنیا اطرافشان را می شناسند.  شواهد  نشان می دهند  که  حضور و همراهی  والدین در بازی و پیروی از علائق  فرزندشان،  روی رشد مهارت های زبانی او در آینده بسیار اهمیت دارد.

ریشه درخت:  

توجه و گوش دادن

در حین  تعامل با کودک:

ارتباط اجتماعی

بازی

متناسب با سطح رشدی کودک بازی کنید. مثلا کودک زیر 2 سال قادر به بازی نمادین نیست

در هنگام بازی صحبت کنید و متناسب با سطح زبانی کودک در مورد بازی حرف بزنید.

اسم کلمات کلیدی را بگوید. کلماتی که در زندگی روزانه مورد استفاده قرار می گیرند و نیاز ارتباطی را برطرف می کنند

عمل کودک را تقلید کنید. مثلا ادای صداسازی کودک را تقلید کنید

برای افزایش درک کودک:

شاخه های درخت: بکارگیری زبان

برگ های درخت : گفتار

منبع: https://www.kentcht.nhs.uk/

ترجمه با برخی اضافات: زهرا آقارسولی