نوشته‌ها

اختلال زبان شفاهی (Spoken Language Disorders (SLD)

اختلال زبان شفاهی یعنی آسیب قابل توجه در فراگیری و استفاده از از زبان گفتاری، زبان اشاره و یا هردو. این اختلال به دلیل  نقص در درک  و یا تولید زبان در حیطه های واج شناسی، معناشناسی، صرف ، نحو و کاربرد زبان ایجاد می شود و در طول زندگی ادامه داشته و علائم ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند. 

اگر اختلال زبان شفاهی همراه با ناتوانی ذهنی، تاخیر کلی رشد، آسیب شنوایی یا سایر اختلالات حسی، اختلال در عملکرد حرکتی،  سایر اختلالات ذهنی یا پزشکی نباشد، بعنوان اختلال تکاملی زبان (Developmental language disorders DLD) شناخته می شود  که در گذشته آسیب ویژه زبان نامیده می شد(specific language impairment (SLI).)

اختلال زبان شفاهی ممکن است در صورت وجود شرایط دیگر نیز رخ دهد مانند:

  • autism spectrum disorder (ASD),
  • intellectual disabilities (ID),
  • developmental disabilities (DD),
  • attention deficit hyperactivity disorder (ADHD),
  • traumatic brain injury (TBI),
  • psychological/emotional disorders,
  • hearing loss

با وجود اینکه در هر یک از شرایط فوق ، بیمار دارای ویژگی ها و رفتارهای منحصر به فردی است، اما  مشکلات زبانی ، ویژگی مشترک بین همه آنهاست. (رایس و وارن ، 2004).

كودكانی كه اختلال  زبان گفتاری دارند اغلب در یادگیری خواندن و نوشتن نیز مشكل دارند و یا خواهند داشت.  از طرف دیگر، کودکانی که مشکل خواندن و نوشتن دارند ، اغلب در زبان گفتاری  بخصوص در مهارت های سطح بالای گفتاری مانند گفتمان اکتشافی (expository discourse)اختلال دارند (Scott & Windsor, 2000)

برخی از کودکان مبتلا به اختلالات زبانی ممکن است مشکل ارتباط اجتماعی داشته باشند ، زیرا پردازش زبان در کنار تعامل اجتماعی ، شناخت اجتماعی و  عمل گرایی، ارتباطات اجتماعی را تشکیل می دهد.

ناتوانی های یادگیری (Learning disabilities (LD)  ) و اختلالات زبانی نیز ارتباط تنگاتنگی دارند ، اگرچه رابطه دقیق بین این دو کاملاً مورد توافق همه  نیست. معمولاً اختلالات زبان قبل از  تشخیص ناتوانی در یادگیری شناسایی می شود و اغلب بر عملکرد تحصیلی کودک تأثیر می گذارد. در این مرحله کودک به عنوان یک ناتوان در یادگیری شناخته می شود ، حتی اگر  زیربنای آن یک اختلال زبانی باشد.  اختلال زبانی به ویژه در کسانی که در  یادگیری خواندن و نوشتن مشکل دارند، به مراتب بیشتر مشاهده می شود.

منبع: وبسایت انجمن گفتار و شنوایی آمریکا www.asha.org