بسته آموزشی غیر حضوری تعامل مادر_کودک دارای اتیسم : اصول، چالش ها و ارزیابی

آنچه به عنوان اصل در اختلال اتیسم مطرح میشود اختلال ارتباط و روابط اجتماعی است  و برای بهبود این روابط باید به فاکتورهای محیطی به ویژه والدین کودک اتیسم و روابط او در محیط  نگاه ویژه ای داشت.

آیا میدانید تفاوت های تعامل با کودک دارای اختلال طیف اتیسم با کودک  دارای رشد عادی چیست؟

انواع سبک های تعاملی مادران ایرانی دارای کودک اختلال طیف اتیسم را میدانید؟

ضرورت دانستن انواع سبک های تعاملی و نحوۀ پاسخگویی مادران با کودکان دارای اختلال طیف برای گفتاردرمانگران چیست؟

 به نظر شما مادر کودک دارای اختلال طیف اتیسم چگونه می تواند تعامل کارآمدی با کودک خود داشته باشد؟

آیا مادر کودک دارای اتیسم می تواند برای هدایت کودکش آموزش ببیند؟  

پاسخ به این پرسش ها و سوالات بسیار دیگر در درس تعامل مادر_کودک دارای اتیسم مطرح خواهد شد. سرفصل مطالب به شرح زیر است:

مقدمه در مورد دانش- نگرش و عملکرد والدین در زمینه تعامل با کودک، اهمیت نقش والدین حوزه های مورد نیاز جهت افزایش دانش والدین کودک دارای اختلال طیف اتیسم
فاکتورهای اثرگذار مرتبط با کودک ( مسایل رفتاری، چالش های رشد ارتباطی و عوامل پنهان)
فاکتورهای تاثیرگذار بر تعامل مرتبط با والد
انواع نقش های والدین و ارزیابی نحوه پاسخگویی در تعامل با کودک دارای اتیسم ( نمایش فیلم و تحلیل همزمان)

مدرس: دکتر عطیه اشتری استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، خانم ساناز دهقانی کارشناس ارشد گفتاردرمانی

مدت: 4 ساعت و 33 دقیقه

هزینه ثبت نام: 136750 تومان بدون تخفیف

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

بسته آموزشی غیرحضوری ارزیابی و مداخلات گفتاردرمانی برای کودکان طیف اتیسم

اختلال طیف اتیسم علایم متنوعی دارد که اختلال در برقراری ارتیاط در راس آن ها قرار دارد. در مجموعه وبینارهای هفتگی ارزیابی و مداخلات گفتاردرمانی برای کودکان طیف اتیسم عناوین زیر مطرح خواهند شد:

بخش اول: مقدمه ای برای پیوند نظریه و کار بالینی در اختلالات رشدی زبان

مرور مختصرمفاهیم ارتباط، زبان و گفتار
بررسی مدل های formalist و functional 
ارتباط اجزاء زبان با یکدیگر
مدل های رشد زبان: آشنایی با فلسفه، محدودیت و کاربرد نظریه های رایج مطرح در رشد زبان: تئوری رفتاري، تئوري روانشناسی زبان- نحوي، تئوري روانشناسي زبان- معنايي، تئوري جامعه شناختی نظریه رشد عاطفی دکتر گرین اسپن (Dr. Stanley Greenspan)
اشاره به کاربرد این نظریه در پایه ریزی مداخلات مبتنی بر بازی و ارائه درمان در محیط طبیعی منزل
کارعملی: تعیین نظریه های رشدی  مبنای رویکردهای درمانی رایج برای کودکان اتیسم
مرور رویکرد psycholinguistic
مرور رشد طبیعی  زبان و گفتار بر اساس رویکرد psycho-linguistic
بازنمایی های واجی، معنایی، گرامری
برنامه های حرکتی ذخیره شده
کار عملی: تبیین آپراکسی و اکولیلیا براساس رویکرد psycho-linguistic

بخش دوم: ارزیابی و تشخیص کودکان اتیسم در دوره پیش قصدی

رشد طرحواره‌ها (schemas) در کودکان کار عملی: استفاده از فعالیت های هدفمند و معنامند جهت تقویت طرحواره های کودکان
دوره پیش قصدی: توصیف ویژگی های رشدی کودکان این دوره ملاحظات ویژه برای ارزیابی و ارایه مداخله به کودکان اتیسم در دوره پیش قصدی:  تعاملبازی هاآواسازیدرک کار عملی: ارزیابی و تشخیص کودکان اتیسم دوره پیش قصدی
ایجاد محیط یادگیری بهینه برای کودکان اتیسم در کلینیک و منزل: جو عاطفیملاحظات حسیسازماندهی فیزیکی فضای کلینیک و منزل
آشنایی با برنامه Son-rise کار عملی: برقراری ارتباط با کودکان اتیسم و ایجاد قصد ارتباطی از طریق برنامه Son-rise  

بخش سوم: بازی ها در مداخلات طیف اتیسم

Messy play
کار عملی: افزایش تجارب حسی، حرکتی و شناختی کودکان اتیسم از طریق Messy play
بازی های ارتباطی:
کار عملی: افزایش تجارب ارتباطی و زبانی کودکان اتیسم از طریق بازی های ارتباطی
بازی های عملکردی: کار عملی: افزایش دانش معناشناختی کودکان در مورد اشیاء پرکاربرد منزل و وسایل اسباب بازی
دوره پیش زبانی: توصیف ویژگی های رشدی کودکان این دوره
ملاحظات ویژه برای ارزیابی و ارایه مداخله به کودکان اتیسم در دوره پیش زبانی:  بازی ها، درک مقاصد ارتباطی فهرست آوایی، ساختار هجایی، خزانه واژگانی
کار عملی: ارزیابی و تشخیص کودکان اتیسم دوره پیش زبانی
استراتژی های درکی
کار عملی:  استفاده از استراتژی های درکی در آموزش کار با اشیاء پرکاربرد منزل و انجام بازی های عملکردی

مدرسین: حسین رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشجوی دکترای گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

محی الدین تیموری، دانشجوی دکترای گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سلمان عبدی، دانشجوی دکترای گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدت: 8 ساعت و 13دقیقه

هزینه ثبت نام:246500 تومان بدون تخفیف

بسته آموزشی غیرحضوری روش های درمانی افزایش طول جمله و واژه یابی در درمان زبان پریشی

این درس در سال 99 در غالب یک وبینار در سه جلسه متوالی برگزار شد. عناوین اصلی مطالب به شرح زیر هستند:

کاربرد تئوري در درمان زبان پریشی
رابطه زبان و مغز
جایگاه زبان در مغز بر اساس مدلهای جدید پردازش زبان
تاثیر کلمه در فعال شدن مغز و شبکه های عصبی

اصول درمان زبان پریشی بر پایه نوروساینس
مدل های پردازش و بازیابی واژه
روش های درمانی افزایش طول جمله
روش Mapping Therapy
روش تقویت شبکه فعلی یا VNEST
روش درمانی اشکال پایه یا TUF
روش های درمانی معنایی در درمان اختلالات نامیدن
روش های درمانی واجی در درمان اختلالات نامیدن

Semantic comprehension task
Contextual priming
Semantic feature analysis
VNest
Pca
Phoneme training
Errorless

مدرسین: دکتر مجید سلطانی دانشیار گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر لیلا قسیسین استادیار گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدت: 6 ساعت و 55 دقیقه

هزینه ثبت نام: 175000 تومان بدون تخفیف

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

درمان لکنت در کودکان

در این درس که وبینار آن به صورت یک کارگاه آموزشی برگزار شده بود، ضمن بررسی عوامل مختلف در ایجاد یا بروز لکنت و مدل های مطرح در این زمینه، انواع مداخلات درمانی معرفی شده و عوامل موثر در تعیین رویکرد درمانی مناسب برای هر مراجع مورد بحث قرار گرفته اند. هرچند تمرکز این درس بر برنامه درمانی لیدکامب بوده است، اما سایر درمان ها از جمله وستمید و اکویل هم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

بازگشت لکنت و عوامل موثر در آن از دیگر مباحث این بسته آموزشی است.

مدرس: دکتر حمید کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه چارلز داروین استرالیا

مدت: 6 ساعت و 42 دقیقه

هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان بدون تخفیف

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

تئوری ذهن و شناخت اجتماعی (2)

تشخیص چالش های شناخت اجتماعی و مرور دیدگاه های مداخلات رفتار- محور و شناخت – محور

موضوع شناخت اجتماعی از مباحثی است که می بایست مورد توجه آسیب شناسان گفتار و زبان قرار داشته باشد. هرچند تا کنون این موضوع در حوزه اختلالات طیف اتیسم بیشتر مطرح شده، اما به نظر می رسد به لحاظ بالینی گستره بیشتری از مراجعین به خدمات گفتاردرمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. در درس” شناخت اجتماعی و تئوری ذهن (1)” با مفهوم شناخت اجتماعی و تفاوت آن با مهارت های اجتماعی آشنا شدیم. اهمیت آموزش و فراگیری رشد اجتماعی -عاطفی و چگونگی ارتباط  آن با رشد مهارت های  شناخت اجتماعی، معرفی الگوی کفایت اجتماعی (فاکتورها ی کلیدی مد نظر در مشاهده ، ارزیابی و درمان) و تبیین عوامل مؤثر در رشد شناخت اجتماعی و ارتقاء کفایت اجتماعی از دیگر مباحث مطرح شده بودند.

مباحثی که در این درس مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از:

 • شناسایی نقایص مرتبط با چالش های شناخت اجتماعی ( علامت شناسی ) در  مراجعین کلینیک های گفتار درمانی
 • مرور دیدگاه های مداخلات رفتار- محور و شناخت – محور و تنببی  فاوت های اساسی میان درمان های مبتنی بر رفتار با درمانی های مبتنی بر شناخت .
 • پیش نیازهای کلیدی انتخاب درمان های شناخت- محور
 • آشنایی با اصول کلیدی ارزیابی در  افراد  با چالش های شناخت  اجتماعی

مدرس: خانم سمانه سازگارنژاد

مدت: 2 ساعت و 45 دقیقه

هزینه ثبت نام: 82500 تومان بدون تخفیف

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

تئوری ذهن و شناخت اجتماعی (1)

مفهوم شناخت اجتماعی، با مهارت های اجتماعی و موفقیت های آکادمیک و غیر اکادمیک گره خورده است و با ان ها رابطه تنگاتنگی دارد. یادگیری آکادمیک، از جمله انجام تکالیف مدرسه و کسب مهارت هایی نظیر خواندن، نوشتن و درک مطلب نیازمند تعامل دو جانبه و مشارکت با دیگران است. چالش های شناخت اجتماعی نه تنها باعث نقص در تعاملات اجتماعی می گردد، بلکه یادگیری اجتماعی را نیز با مشکل مواجه می کند و منجر به نقص در سایر زمینه ها از جمله یادگیری آکادمیک می گردد. (بر گرفته از متدولوژی شناخت اجتماعی).

به این ترتیب موضوع شناخت اجتماعی از مباحثی است که می بایست مورد توجه آسیب شناسان گفتار و زبان قرار داشته باشد. هرچند تا کنون این موضوع در حوزه اختلالات طیف اتیسم بیشتر مطرح شده، اما به نظر می رسد به لحاظ بالینی گستره بیشتری از مراجعین به خدمات گفتاردرمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. در وبینار ” شناخت اجتماعی و تئوری ذهن” این موضوع در بستر تخصصی گفتاردرمانی و با ارائه شواهد بالینی تخصصی مورد بحث قرارگرفته اند. عناوین اصلی درس عبارتند از:

بخش اول:

آشنایی با کاربردهای شناخت اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت آموزش آن در یادگیری و  ارتقاءکفایت اجتماعی  

 • آشنایی با مفهوم  شناخت اجتماعی و  کاربردهای آن  
 • تبیین تفاوت میان مفاهیم شناخت اجتماعی و مهارت های اجتماعی
 • تبیین اهمیت آموزش و فراگیری رشد اجتماعی -عاطفی و چگونگی ارتباط  آن با رشد مهارت های  شناخت اجتماعی
 • معرفی الگوی کفایت اجتماعی (فاکتورها ی کلیدی مد نظر در مشاهده ، ارزیابی و درمان) .تبیین عوامل مؤثر در رشد شناخت اجتماعی و ارتقاء کفایت اجتماعی 

بخش دوم:

تشخیص چالش های شناخت اجتماعی و مرور دیدگاه های مداخلات رفتار- محور و شناخت – محور

 • شناسایی نقایص مرتبط با چالش های شناخت اجتماعی ( علامت شناسی ) در  مراجعین کلینیک های گفتار درمانی
 • مرور دیدگاه های مداخلات رفتار- محور و شناخت – محور و تفاوت های اساسی میان درمان های مبتنی بر رفتار با درمانی های مبتنی بر شناخت .
 • پیش نیازهای کلیدی انتخاب درمان های شناخت- محور
 • آشنایی با اصول کلیدی ارزیابی در  افراد  با چالش های شناخت  اجتماعی

مدرس: خانم سمانه سازگارنژاد

مدت: 2 ساعت و 55 دقیقه

هزینه ثبت نام بدون تخفیف: 87500

بسته آموزشی غیر حضوری اصول درمان های خانواده محور در دوره پیش زبانی

این بسته که باز نشر وبیناری به همین نام است، دارای سه بخش عمده است:

در بخش اول در مورد انواع رویکردهای مداخله ای در دوران پیش زبانی و ویژگیهای آنها، اصول درمان خانواده محور در دوران پیش زبانی، نحوۀ آموزش والدین جهت آماده سازی آنها برای اجرای برنامه های درمانی در منزل، نحوه تعیین اهداف درمانی بر اساس داده های حاصل از ارزیابی، کار عملی برای تعیین اهداف درمانی و اجرای آن توسط خانواده با تمرکز بر شیوۀ اجرای آنلاین صحبت شده است.

مدرس: دکتر عطیه اشتری استادیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

در بخش دوم با تمرکز بر برنامه درمانی هنن، در مورد نحوه آموزش انواع اهداف درمانی به خانواده از جمله نحوه تعامل با کودک براساس سبک های مختلف تعاملی والد و کودک، /آموزش نوبت گیری، آموزش نحوه استفاده از روتین ها در درمان، نحوه هدایت کودک به سمت استفاده از زبان، استفاده از انواع مختلف بازی در درمان و نحوه کتاب خواندن برای کودک بر اساس سطح  رشدی ارتباطی کودک جهت ارتقاء مهارت های زبان درکی و بیانی او صحبت شده است. 

مدرس: مینا فتوحی کارشناس ارشد گفتاردرمانی

در بخش سوم با تمرکز بر برنامه PMT(prelinguistic milieu teaching ) در مورد اصول این روش، متد و سرنخ های مورد استفاده در آن صحبت و به طور عملی به طراحی برنامه درمانی بر اساس pmt و نحوۀ اجرای آن پرداخته شد.

مدرس: خانم عطیه قزوینی کارشناس ارشد گفتاردرمانی

مدت: 6 ساعت و 26 دقیقه

هزینه ثبت نام بدون تخفیف: 193000 تومان

بسته آموزشی غیر حضوری معرفی آزمون های رسمی و غیر رسمی و مشاهده تعامل والد_کودک در دروره پیش زبانی

درصد بالایی از مراجعین به مراکز گفتاردرمانی را کودکان دارای اختلالات زبانی دوران رشد تشکیل می دهند. صرف نظر از این که علت اولیه این اختلالات چیست، بررسی دقیق وضعیت کنونی کودک و تعیین سن زبانی او پایه اصلی طرح ریزی برنامه های درمانی را تشکیل می دهد. برای تعیین سن زبانی می بایست با انواع آزمون های رسمی و غیر رسمی که برای ارزیابی ارتباط، گفتار و زبان به کار می روند آشنا بود و دانست که این آزمون ها دقیقا چه ویژگی هایی را می سنجند و چه اطلاعاتی را در اختیار درمانگر قرار می دهند. با این حال اطلاع از ویژگی های ارتباطی و گفتار و زبان کودکان در مراحل مختلف رشد و شاخص هایی که برای تعیین وضعیت طبیعی یا مختل مورد نیاز هستند مساله بسیار مهمی است که پایه هرگونه قضاوت درباره تعیین سطح پایه توانایی های مراجع خواهد بود. در وبینار ارزیابی مهارت های دوره پیش زبانی با عناوین زیر آشنا خواهیم شد:

 1. آشنایی با انواع آزمون های رسمی جهت ارزیابی دوران پیش زبانی، آزمون هایی نظیر CDI، CSBS، ROSETTI
 2. آشنایی با انواع ارزیابی غیر رسمی از جمله گزارش والدین و مشاهدۀ تعامل مادر- کودک
 3. آشنایی با نحوۀ جمع آوری اطلاعات در ارزیابی غیر رسمی و روشهای تحلیل هر یک از مهارت های پیش زبانی
 4. آشنایی با نحوۀ گردآوری، کدگذاری و تحلیل اطلاعات در زمینۀ تعامل مادر-کودک در طی بازی آزاد
 5. آشنایی با نحوۀ ارزیابی و کدگذاری و تحلیل مهارت های پیش زبانی از طریق مشاهده در موقعیت های تعاملی

مدرسین: دکتر عطیه اشتری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، خانم مینا فتوحی کارشناس ارشد گفتاردرمانی، خانم عطیه قزوینی کارشناس ارشد گفتاردرمانی

هزینه ثبت نام: 60000 تومان

برای ثبت نام کلیک کنید.

دوره آموزشی غیر حضوری ارزیابی تشخیصی اختلالات صدای گفتار(SSD)

اختلالات صدای گفتار از رایج ترین اختلالات گفتار و زبان است که بسته به شدت آن درصورتی که به موقع شناسایی و درمان نشود می تواند پیامدهای منفی تحصیلی، اجتماعی و عاطفی برای کودک یا حتی فرد بزرگسال مبتلا به دنبال داشته باشد. آسیب شناسان گفتار و زبان باید بتوانند وضعیت های طبیعی رشد گفتار و زبان را از اختلالات آواشناختی و واجشناختی تشخیص دهند و توانایی تصمیم گیری صحیح درباره لزوم مداخله، شکل و زمان اجرای فرایند های مداخله ای را داشته باشند. همانند تمامی اختلالات، پایه اصلی تشخیص و درمان اجرای ارزیابی دقیق و مناسب است.

در این بسته آموزشی که محتوای وبیناری به همین نام را در اختیار شما قرار می دهد، حدود 180 دقیقه فیلم آموزشی در اختیار فراگیران عزیز قرار می گیرد که عناوین زیر را در بر دارند:

روند طبیعی تکامل صداهای گفتاری مبتنی بر پژوهش های انجام شده در ایران

طبقه بندی اختلالات صدای گفتار

اصطلاح شناسی اختلالات صدای گفتار

حیطه های مورد ارزیابی در اختلالات صدای گفتار

معرفی آزمون P_DEAP ( آزمون ارزیابی تشخیصی اختلالات آواشتاختی و واجشناختی_نسخه فارسی)

ارزیابی وضوح گفتار

مدرسین:

دکتر طلیعه ظریفیان، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر اکرم احمدی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

هزینه ثبت نام: 58335 تومان

برای ثبت نام به این لینک مراجعه کنید.

دوره غیرحضوری رویکرد خانواده محور و هدایتگری والدین در اختلالات تکاملی زبان

رویکرد خانواده محوری در مداخلات زود هنگام از مباحث مهمی است که سهل و ممتنع به نظر می رسد. اما اغلب آسیب شناسان گفتار و زبان در هنگام اجرای روش های خانواده محور با موانع و چالش هایی روبرو هستند. وجود این موانع مختص به یک کشور نیست و همکاران ما در سایر کشورها نیز با این مشکلات روبرو هستند. به گونه ای که خانم براون در پژوهشی موانعی را که از جانب درمانگر وجود دارند بررسی و در سه گروه دسته بندی کرده است:

درک و دانش از نقش هدایتگری در مداخلات اولیه

تمایلات شخصی درمانگر

مهارت در هدایت گری

به نظر می رسد این موارد در جامعه درمانگران ایران هم مطرح بوده و هم تعداد افرادی که با این شیوه کار می کنند و هم نحوه اجرایآن را تحت تاثیر قرار داده است. در وبینار آسیب شناس گفتارو زبان و هدایت گری خانواده در اختلالات تکاملی زبان به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در این دوره در بیش از 180 دقیقه فیلم وبینار برگزار شده، شواهدی بر اجرای روش های خانواده محور و نیز اصول تعامل با والدین همراه با ارائه یک راهکار عملی مشخص مطرح شده است. بخش قابل توجه و مهم این جلسه ارائه یک روش عملی برای هدایتگری خانواده کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی زبان در استفاده از روزمره ها (روتین ها) است.

مدرس: مامک جولایی، کارشناس ارشد گفتاردرمانی، عضو و درمانگر دارای گواهی نامه از موسسه هنن کانادا

این دوره در سامانه کلاس های مدرسه گفتاردرمانی در دسترس شماست.

هزینه ثبت نام: 81250 تومان

برای خرید دوره به صفحه ثبت نام مراجعه کنید.